© 2001 - 2008, SUBstitution, Alle rechten voorbehouden
KvK: 02075880
Home > Persberichten > Archief > 30 oktober 2006
Lekker verantwoord uit Plastique Fantastique
 
       
 
30 oktober 2006

Conclusie na eerste expositie Plastique Fantastique: publiek is niet blij met invloed media

De eerste expositie van het mediaproject Plastique Fantastique van het Groninger kunstcollectief SUBstitution zit erop. Met circa 7.500 bezoekers overtrof de tentoonstelling in Leeuwarden alle verwachtingen. Het doel, het uitlokken van discussies over de invloed van media, is ruimschoots behaald. Tijdens de twee discussie-/ontmoetingsmiddagen lieten de bezoekers duidelijk van zich horen. Op speciale reactiewanden zijn tientallen ontboezemingen achtergelaten. Conclusie: vooral het jonge publiek is niet blij met de invloed van media.

Funest
Een selectie van de meest opvallende reacties op de ruim drie meter lange reactiewand: ‘De media creëren een beeld waar de gewone vrouw niet aan kan voldoen, maar waar de gewone man wel in gelooft.’ ‘Ook al kijk ik een half jaar geen tv, er is altijd wel iemand die me wil beïnvloeden met informatie die hij/zij via de media heeft gekregen.’ ‘Zeker als je te kampen hebt met een eetstoornis, is de invloed van de media hierin funest.’ ‘Wat nou schoonheidsideaal? Er zijn belangrijkere dingen dan cellulitisloze benen.’ Tijdens de discussiemiddagen viel vooral op dat jongeren meer moeite hebben met de invloed van media dan ouderen. Jongeren deden het voorkomen als verplicht item in het leven; iets waaraan ze op een bepaalde manier moeten voldoen, aan moeten meedoen.
Het was niet alleen kommer en kwel op de reactieborden: ‘Vroeger had men last van de mening van rang en stand.’ ‘Media zijn niet alleen een vloek, maar ook een zegen. Door de massamedia zijn veel mensen geïnformeerd.’ ‘Iedereen schrijft hier binnen de lijntjes, zegt dat niet alles.’

Meervoud
Uit vraaggesprekken met bezoekers over wat media zijn, kwam geen eenduidig antwoord. Velen verwarden media met televisie. Opmerkelijk: bijna iedere bezoeker die een reactie op de wand achterliet, beschouwde het woord media als enkelvoud. Zij schreven de media vindt, de media doet, de media is, etc.
Naast reacties over het onderwerp werd er ook gereageerd op de expositie. Helaas waren er ook bezoekers die dit alles niet konden waarderen en de reacties van anderen doorkrasten. De volledige reactieborden zijn te vinden op de website van het kunstcollectief, www.substitution.nl. Op deze website is ook een forum geopend zodat de discussie verder kan gaan.

Plastique Fantastique vond plaats in het kader van de internationale fotomanifestatie Noorderlicht in de hoofdvestiging van Bibliotheek Leeuwarden. Het was tevens de lustrumexpositie van het collectief en duurde van 11 september tot en met 29 oktober 2006.

Klik hier voor de volledige reactieborden