Het navolgende is van toepassing op de website www.substitution.nl. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de website: iedere webpagina binnen het domein www.substitution.nl;
  • de uitgever: SUBstitution, de bevoegde uitgever van de website;
  • gebruik(en): het inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • de bezoeker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Hierop zijn verder de volgende bepalingen van toepassing:
  • De uitgever is in zijn publicaties onafhankelijk.
  • De uitgever behoudt zich voor ingezonden mededelingen, brieven, advertenties, aankondigen zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.
  • De inhoud van de website is op geen enkele wijze kwetsend bedoeld.
  • De uitgever plaatst geen meningen naar aanleiding van de inhoud van publicaties op deze website.
  • De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele websites waarnaar wordt verwezen. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 3. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

 4. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

 5. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De bezoeker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij vanuit de website verzendt.

 7. De uitgever behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

 8. De bezoeker zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan zijn gebruik van de website, zijn inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 9. De foto's/illustraties op deze website zijn in een lage resolutie opgemaakt. Bovendien kunnen de kleuren door het beeldscherm converteren. Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid de foto's/illustraties in afdruk te bezichtigen¹. Stuur hiervoor een e-mail naar bezichtiging@substitution.nl waarin je duidelijk je naam en telefoonnummer vermeldt. Daarnaast geef je aan wanneer je het beste op dat nummer bereikbaar bent. Na ontvangst van je e-mailbericht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op voor het maken van een afspraak.
  ¹ Op dit moment alleen in Nederland en Vlaanderen

 10. De uitgever staat te allen tijde open voor opbouwende kritiek. Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen naar info@substitution.nl .