Privacy op www.substitution.nl

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van SUBstitution is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan SUBstitution niet verplicht is; je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je gegevens wel of niet wilt invoeren. Voor het gebruik van bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van de nieuwsbrief, verlangt SUBstitution wel dat je je persoonsgegevens invoert. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan SUBstitution verstrekt.

Registratie gegevens
Op de website van SUBstitution worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze wijze kan SUBstitution zijn dienstverlening verder optimaliseren.

Wat doet SUBstitution met mijn persoonsgegevens?
SUBstitution gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je deze gegevens hebt achtergelaten en niet langer dan voor dit doel strikt noodzakelijk is, tenzij anders met jou overeengekomen is. Reacties op vacatures en aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden wel in zijn mappen opgeslagen en uitsluitend daarvoor gebruikt. Na afmelding van de nieuwsbrief worden je gegevens weer vernietigd; reacties op vacatures vernietigt SUBstitution in de regel niet. Gegevens die SUBstitution nodig heeft voor de verkoop van zijn creaties en het versturen van een factuur worden wel bewaard en opgenomen in zijn boeken. Deze gegevens worden ook gericht gebruikt voor het versturen van uitnodigingen van nieuwe exposities en om je op nieuwe kunstprojecten te attenderen. Stel je geen prijs op het laatste dan dien je dit zelf aan SUBstitution kenbaar te maken.
Jouw gegevens zijn niet door derden opvraagbaar. SUBstitution hanteert de regels zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Links
Op de website van SUBstitution tref je een aantal links aan naar andere websites. SUBstitution kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

SUBstitution houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. SUBstitution adviseert je daarom regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Heb je nog vragen over de wijze waarop SUBstitution met persoonsgegevens omgaat, dan kun je een e-mail sturen naar info@substitution.nl.